Over de Deeleconomie

It is happening! Over de hele wereld zijn mensen op steeds grotere schaal aan het delen. Auto’s, boeken, hulp, tips, slaapplaatsen, gereedschap en ga zo maar door. De mensen die het delen mogelijk maken zijn steeds vaker slimme ondernemers die onze overvloed voor iedereen toegankelijk maken met mooie websites en handige apps.

Uit Wikipedia: “Een economie is de wijze van productie, distributie en consumptie van schaarse goederen en diensten in een samenleving.”

Deeleconomie: “Een wijze van productie en distributie van goederen en middelen die het delen en collectief consumeren van onze overvloed mogelijk maakt.”

De vorige eeuw was de eeuw van hyperconsumptie. We hadden het terechte idee dat iedereen recht had op welvaart, en welvaart was: een eigen huis, koelkast, auto, boormachine en pick-up. Inderdaad, we hadden het goed en we werden steeds gelukkiger. Misschien kwam dat geluk wel door de vrijheid die dat persoonlijke bezit met zich meebracht. Tegelijkertijd hadden we door al dat persoonlijke bezit minder tijd om door te brengen met de mensen om ons heen. Je moet je zuurverdiende spullen wel zelf gebruiken, niet waar?

Nu ontdekken we dat het niet zo efficiënt is om een auto te hebben die we maar een uur per dag gebruiken, of een boormachine die we maar vijf minuten per maand gebruiken. Daarnaast zijn we nu met zeven miljard mensen en we zouden zomaar collectief structureel ruzie kunnen krijgen als iedereen een auto, de daarbij horende olie of een boormachine moet hebben. Daar worden we niet gelukkiger van. We worden wel gelukkiger als we onze welvaart met elkaar delen en toegang tot middelen en mensen boven bezit verheffen. We moeten dan namelijk meer samen doen, overleggen en oplossingen vinden. Oplossingen die er toe leiden dat we het met z’n allen beter hebben in tegenstelling tot oplossingen om zelf meer te hebben.

De deeleconomie verbindt in zichzelf tegelijkertijd de mooie ideeën uit verschillende historische stromingen die op zichzelf niet zaligmakend bleken of blijken. Deze stromingen en ideeën daaruit zijn bijvoorbeeld:

  • de vrije markt: de overdracht van goederen gebeurt vrijwillig
  • communisme: goederen behoren toe aan de gemeenschap
  • sociologie: mensen maken altijd deel uit van een groep, dat is onze natuur
  • positieve psychologie: mensen hebben de behoefte aan delen, helpen maakt gelukkiger en de gelukkige mens is productiever

Natuurlijk staan we nog maar aan het begin, en ja, ik vind het ook spannend om mijn auto te delen met een vreemde. Toch ga ik het doen omdat ik in de deeleconomie geloof. Tegelijkertijd is het makkelijker dan ooit om iemands reputatie na te gaan. Met facebook en twitter weet je zo aan wie je je auto uitleent. Dat geeft al snel een vertrouwd gevoel.